Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní vodovod

29. 2. 2012

 Bez ohledu na materiál potrubí by se za vstupem vodovodní přípojky do rodinného domu by se měly instalovat tyto přístroje: Jemný filtr který chrání výtokové armatury zejména termostatické a elektrické ovládané baterie před poškozením (pískem v dodávané vodě ,rez z nekvalitního vodovodu. Regulátor tlaku který vyloučí provozování vnitřního rozvodu s přetlakem nad 0,4 MPa (4 bar). Tímto opatřením se chrání zejména armatury a dochází k snížení spotřeby vody. Oddělovač-který je potřebný v případě, že se používají výtokové armatury bez přivzdušňovacích a odvzdušňovacích ventilů

Vnitřní vodovod se rozděluje:

Ležatý rozvod začíná hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu nebo objektu a končí u patek jednotlivých stoupaček. Má být co nejkratší a s minimálním počtem ohybů. Potrubí musí být přístupné, aby se mohlo v případě potřeby vyměnit s nejmenším omezením provozu.

Svislý rozvod se vede v drážkách pod omítkou, nebo v instalačních prefabrikátech. Začíná uzávěry ve spodní části a končí v místě napojení nejvyššího připojovacího potrubí.

Připojovací potrubí se obyčejně vede ve stěnách jako svislý rozvod, přičemž odbočky k jednotlivým výtokovým armaturám z hlavní trasy jsou vedeny kolmo na potrubí

Materiál vnitřního vodovodu vnitřní vodovodní potrubí se dříve často vyrábělo z pozinkované oceli pro vnitřní vodovody se dnes nejčastěji používají potrubí z mědi nebo plastů. Z plastů např: polybutenu (PB), síťovaného polyetylénu (PE-X),chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) ocelové pozinkované potrubí se vzhledem ke korozi a inkrustaci (zanášení trubek) dnes používá pouze v případech, kdy se požaduje nízká cena a požární odolnost.

K vytvoření potrubní sítě budete potřebovat tyčové a kruhové potrubí pro přívod vody na větší vzdálenosti, spoje, odbočky, hrdla, fitinky (T-kusy, oblouky s úhlem 90°, 45° a jiné), přípojky, šrouby, adaptéry, kolena a upevňovací kusy

Vedení potrubí potrubí můžete vést buď po povrchu stavební konstrukce, nebo pod omítkou. Při instalaci pod omítku je zapotřebí vysekat dostatečně velkou drážku, do níž se vejde potrubí i s izolací

Vodovodní rozvody můžete vést:
• pod stropem
• v podlaze
• zasekané do drážek v příčkách
• v instalačních příčkách
• v předstěnových instalačních systémech

Izolace

správná izolace zabraňuje ochlazování rozváděné vody zmírňuje hlučnost potrubí. Vyrábí se nejčastěji z polyetylenu ,minerálních vláken nebo z kaučuku